Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Bestyrelsen

 

Titel Navn / Adresse Mobil Udvalg/ansvar for:
Formand Henrik Fischer
Helenevej 8
4200 Slagelse
2059 1969

Vejudvalg

Næstformand Lars Thomsen
Panvej 18
4200 Slagelse
2614 7108

Byggetilladelser
Vejudvalg

Kasserer Bo Grønhøj Stigaard
Zeusvej 11
4200 Slagelse
4080 5577

Regnskab

Sekretær Bjarne Crone Mortensen
Helenevej 5
4200 Slagelse
2795 3545

Referater
Facebook

Bestyrelsesmedlem Freddie Høyer
Helenevej 9
4200 Slagelse
2163 3688 Vild med vilje
Bestyrelsesmedlem

Alice Strandgaard
Athenesvej 20
4200 Slagelse

2616 7648 Vild med vilje
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Dynkel
Olymposvej 1
4200 Slagelse

9387 4868  

 

Bestyrelsens e-mail adresse: bestyrelsen.dsg@gmail.com

Udvalg

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening har oprette nogle udvalg til at varetage udvalgte opgaver.

Broudvalget pt. nedlagt
• Varetage løbende evaluering af vores strandområder og behov for større renovering eller nyetablering af badebroer, tømmerflåde, trapper, nedkørsler, borde og bænke og andre tiltag til gavn for anvendelsen af vores strandområde.
• Undersøge muligheder for og fremkomme med forslag til, hvad der skal ske med vores broer på længere sigt. Hvornår skal vi have nye broer, hvordan skal de konstrueres, skal det være helårsbroer, hvad koster det, hvad er muligt, hvor skal broerne stå, osv.
• Undersøge muligheder for og fremkomme med forslag til nye trapper ved behov. Hvordan skal de bygges, hvor skal de ligge, hvad koster det, osv.
• Fremkomme med forslag til andre gode initiativer ved og i vandet, som kan komme medlemmer til gavn. Det kunne være bådebroer, kajakbroer, borde og bænke og alt muligt andet.
• Undersøge muligheder for at søge fonde med videre til at finansiere projekter ved vandet, herunder nye broer, trapper, nedkørsler, borde og bænke, tømmerflåder og andet ved og i vandet.
Bestyrelsen varetager den daglige drift af broerne i forhold til mindre vedligeholdelsesarbejder, aftaler vedr. opsætning og nedtagning mv.
Vejudvalget • Vejudvalget skal undersøge mulighederne for at lave støvdæmpende tiltag på vores veje. Udvalget skal undersøge mulige løsninger, tage dialog med kommunen og politi om tilladelser og fremlægge forslag til løsning til generalforsamlingens beslutning 2021.
Bestyrelsen varetager den daglige drift af vejene i forhold til vedligeholdelse af vejene, mindre reparation mv.
Fritidsudvalget Fritidsudvalgets opgaver:
• Ansvarlig for at igangsætte nye initiativer og varetage løbende evaluering af vores område og behovet for renovering eller nyetablering af fodboldbaner/-mål, petanquebane, beachvolleybane, bålplads, borde og bænke, eller alt muligt andet, der kan være til gavn for os alle og gøre vores område endnu mere attraktivt.
• Sankthans.
Bestyrelsen varetager den daglige drift af vores områder i forhold til almindelig græsslåning, mindre vedligeholdelsesarbejder mv.

Udvalgene er bemyndiget til at arbejde med nedenstående emner og fremlægge forslagene for bestyrelsen, der afgør, om forslaget kan godkendes/afvises af bestyrelsen, eller om det skal lægges op til en generalforsamlingsbeslutning. Udvalget kan altid insistere på, at et forslag lægges op på generalforsamlingen som forslag til afstemning jf. vedtægterne.